Home > ADM Worldwide > Bulgaria > Bulgaria

България

В България за ADM работят около 15 служители. Компанията разполага с търговски и логистичен офис в София, който извършва търговия със зърно и маслодайни култури за използване в хранителната и фуражната промишленост.

Translations

English 

Copyright 2017 Archer Daniels Midland Company     Online Privacy Statement   Terms of Use   Compliance