1. Home
  2. ADM Worldwide
  3. Europe
  4. Bulgaria
  5. България

България

България
В България за ADM работят около 15 служители. Компанията разполага с търговски и логистичен офис в София, който извършва търговия със зърно и маслодайни култури за използване в хранителната и фуражната промишленост.

Translations