ADM Malbork

Dane firmy:
ADM Malbork Spółka Akcyjna
ul. B. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły
NIP: 579-20-72-442
Telefon kontaktowy +48 61 29 29 300

Nr KRS: 0000236570

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 12 000 000,00 ZŁ

Miejsce prowadzenia działalności:
ADM Malbork Spółka Akcyjna
ul. Daleka 110,
82-200 Malbork
Polska

OGŁOSZENIA:

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.


Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.


Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.


Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.),  wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.

 

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.),  wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00.


ADM Malbork S.A. oraz ADM Trading Polska sp. z o.o.

Translations